16.1.09


1 comment:

Anonymous said...

Ua, umetnik, miči ove rogate žvrljbrljotine, uzmi se u pamet i radi nešto od čega će država imati koristi.